(052)33 16 44

privacy

De privacy van zijn bezoekers is van het grootste belang voor PROSHIRT.

Bijgevolg is https://www.proshirt.be conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelgeving.

Zo respecteert PROSHIRT nauwlettend de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze Wet als de Europese Richtlijnen terzake.

Verdere informatie hieromtrent vindt U in artikel 11 van onze Disclaimer.

ProJob - Beschrijving ProJob
Masita - Teamwear 4 winners
Veilig naar school - Veilig naar school
Catalogus textiel - Catalogus textiel
Catalogus fluo hesjes - Catalogus fluo hesjes